HVL-LE1//C CE7_1618078007331_Features

Features ไฟวิดีโอ LED สำหรับ Handycam® หรือกล้อง α SLT / DSLR หลอด LED 60 ตัวให้แสงทรงพลังในขณะถ่ายวิดีโอ (1800 ลักซ์/0.5 ม. 5500K) ...
Continue reading

HVL-LE1//C CE7_1618078007331_Highlight

Highlight ใช้ได้กับ Handycam®, กล้อง SLT และ DSLR แสงทรงพลังในการถ่ายวิดีโอด้วยหลอด LED 60 ตัว (1800 ลักซ์/0.5 ม. 5000K) ตั้งค่าแสงที่เหมาะสมที่สุดด้วยระดับที่ปรับได้ตั้งแต่ 10–100% หามุมที่ใช่ด้วยอะแดปเตอร์ฐานเสียบแบบปรับได้ (180° ซ้าย/ขว...
Continue reading