VG-C99AM//C E17_1618079088675_Features

Features จับได้อย่างมั่นคงและง่ายยิ่งขึ้้นในขณะถ่ายภาพบุคคล บริเวณลั่นชัตเตอร์และการตั้งค่ากล้องจะอยู่บริเวณด้านล่าง เพื่อให้สามารถควบคุมได้ง่ายในขณะถ่ายภาพแนวตั้ง ออกแบบมาเพื่อให้สามารถติดเข้ากับ SLT-A99 ได้อย่างง่ายดาย...
Continue reading

VG-C99AM//C E17_1618079088675_Highlight

Highlight จับได้อย่างมั่นคงและง่ายยิ่งขึ้้นในขณะถ่ายภาพบุคคล ออกแบบมาเพื่อให้สามารถติดเข้ากับ SLT-A99 ได้อย่างง่ายดาย ถ่ายภาพได้นานขึ้นด้วยแบตเตอรี่ NP-FM500H สามก้อน ปุ่มและแป้นหมุนจะได้รับการปกป้องจากฝุ่นและความชื้น ...
Continue reading