HDRAS200V/WCE35_1618079940643_Features

Features ถ่ายภาพในที่แสงน้อยด้วยเซนเซอร์ Exmor R™ CMOS ถ่ายทอดทุกแง่มุมของฉากได้อย่างสมจริงแม้ในที่แสงน้อย การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของเซนเซอร์ Exmor R CMOS นำระบบไฟไปไว้ด้านหลังบริเวณที่มีการจับแสงเพื่อความไวแสงที่ดีขึ้นอย่างมากและลดสัญญาณรบกวน เมื่อ...
Continue reading