VCT-CSM1//C SYH_1618084692003_Highlight

ไฮไลท์

เชื่อมต่อกล้องสองตัวเพื่อการควบคุมไปพร้อมๆ กัน

การถ่ายทำพร้อมๆ กันระหว่างอุปกรณ์หลายชิ้น

การเอียงที่ปรับได้และการหมุนเต็ม 360°

ถ่ายภาพยนตร์ที่เยี่ยมยอดด้วย PlayMemories Home ที่ได้รับการอัพเดต

ติดตั้งกล้องที่มีน้ำหนักสูงสุด 300 ก.