VCT-BDM1//C SYH_1618085347363_Highlight

ไฮไลท์

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้ : ทุกรุ่น

ขนาด (โดยประมาณ): ฐานปรับมุม: กว้าง 50.5 มม. X ยาว 44 มม. X สูง 38 มม. อุปกรณ์ติดตั้งแบบยึดติด:

เส้นผ่านศูนย์กลาง 70 มม. X สูง 12.5 มม. ปลั๊กล็อคหัว: กว้าง 36 มม. X สูง 9 มม. X ลึก 31 มม.

สายรัด: เส้นผ่านศูนย์กลาง 36 มม. X สูง 8 มม. (1 7/16 นิ้ว X 11/32 นิ้ว)

น้ำหนัก (ประมาณ): ฐานปรับมุม: 35 ก. อุปกรณ์ติดตั้งแบบยึดติด: 21 ก. ปลั๊กล็อคหัว: 3 ก. สายรัด: 4 ก.