MPK-UWH1//C SYH_1618086887459_Features

คุณสมบัติ
พร้อมสำหรับการผจญภัย

พร้อมสำหรับการผจญภัย

ไม่ว่าจะเป็นกีฬาทางอากาศที่ผาดโผนหรือใต้น้ำลึกกว่า 60 ม. MPK-UWH1 ที่ป้องกันฝุ่น กันกระแทก และป้องกันน้ำได้นี้ ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยปกป้องกล้อง Action Cam ของคุณ

การถ่ายภาพที่ให้คุณภาพของภาพสูง

การถ่ายภาพที่ให้คุณภาพของภาพสูง

ถ่ายภาพใต้น้ำได้คมชัดจนถึงมุมเฟรมด้วยเลนส์เรียบที่ออกแบบพิเศษ

ควบคุมได้เต็มที่

ควบคุมได้เต็มที่

คุณสามารถควบคุมการทำงานทั้งหมดของกล้อง Action Cam ได้แม้อยู่ในเคส ปุ่มที่ใช้งานง่ายทำให้ควบคุมได้เต็มที่ในทุกสภาวะ