DSC-RX0/BC E35_1618092195875_Features

Features เลนส์ ZEISS® Tessar T* เลนส์ ZEISS Tessar T* 24 มม. F4 ให้ภาพความละเอียดสูงที่มีการบิดเบือนของภาพน้อยลงในบริเวณรอบข้างแม้ว่าจะมีดีไซน์เลนส์มุมกว้าง เลนส์ ZEISS นี้ช่วยเพิ่มคอนทราสและความคมชัดของการบันทึก และคุณยังสามารถจับภาพที่ดียิ่งขึ้นและล...
Continue reading