FDR-AX700/BCE35_1618092949539_Features

Features คุณภาพของภาพยนตร์ 4K HDR (HLG) เทคโนโลยี High Dynamic Range (HDR) นำการปฏิวัติทางภาพมาสู่จอแสดงผลโดยการเปิดเผยช่วงของสีและความสว่างได้กว้างมากขึ้น ให้คุณภาพที่ยอดเยี่ยมของภาพ 4K ความละเอียดสูงได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ด้วยความสามารถในการบันทึก...
Continue reading