MPK-HSR1//C SYH_1618093277219_Features

Features ป้องกันน้ำและความแข็งแกร่งที่สูงขึ้น กล่องกล้องนี้ได้รับการผลิตด้วยอลูมิเนียมอัลลอยเพื่อให้ป้องกันน้ำลึก 100 ม./330 ฟุต ใต้น้ำ ยิ่งไปกว่านั้นประสิทธิภาพการกันกระแทกและการป้องกันการกดทับของกล่องสำหรับใต้น้ำนี้ยังเสริมประสิทธิภาพการป้องกันกล้อ...
Continue reading

MPK-HSR1//C SYH_1618093277219_Highlight

Highlight ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) ประมาณ 99.2 x 71.5 x 62.8 มม. (4 x 2 7/8 x 2 1/2 นิ้ว) น้ำหนัก: ประมาณ 437 ก. (15.5 ออนซ์)
Continue reading