CPT-R1//C SYH_1618093506595_Highlight

ไฮไลท์

น้ำหนักที่รับได้: ประมาณมวลรวมของกล้องและอุปกรณ์ที่ติดอยู่ทั้งหมด 550 ก. (1 ปอนด์ 3.5 ออนซ์) หรือน้อยกว่า

ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) ประมาณ 29.8 x 23.2 x 56.7 มม. (1 3/16 x 15/16 x 2 1/4 นิ้ว)

น้ำหนัก: ประมาณ 27 ก. (1.0 ออนซ์)

ข้อมูลความเข้ากันได้: