HVL-F20M//C2CE_1618096619555_Highlight

Highlight

Guide Number 20

ขนาด (กว้าง × ยาว × สูง): ประมาณ 62 × 114 × 24 มม. (2 1/2 นิ้ว × 4 1/2 นิ้ว × 1 นิ้ว) น้ำหนัก: ประมาณ 105 ก. (3.7 ออนซ์) (ไม่รวมแบตเตอรี่)

สามารถเพลิดเพลินกับการถ่ายแบบยิงแฟลชสะท้อนได้ในเพียงขั้นตอนเดียว (ประมาณเอียงขึ้น 75°)

เปิดโดยยกตัวแฟลชขึ้นและปิดโดยการลดลง

ติดเข้ากับกล้องที่เข้ากันได้แล้วใช้อุปกรณ์แฟลชนี้ในการควบคุมอุปกรณ์แฟลชอื่นๆ ที่เข้ากันได้แบบไร้สาย