RM-VPR1//C CE7_1618096783395_Features

Features ถ่ายวิดีโอลื่นไหล เริ่ม/หยุดการบันทึกวิดีโอหรือควบคุมการซูมจากรีโมทที่ใช้สะดวกโดยไม่สั่นกล้องหรือกล้องบันทึกวิดีโอโดยไม่ตั้งใจ การถ่ายภาพมาโครที่ดียิ่งขึ้น การกดชัตเตอร์ที่นิ่งไม่มีการสั่นไห...
Continue reading

RM-VPR1//C CE7_1618096783395_Specifications

Specifications ขนาดและน้ำหนัก ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) ความยาว 88.5 มม. X ด้านข้าง 32 มม. X ความหนา 18 มม. ( 3 1/2 นิ้ว X 1 5/...
Continue reading