AKA-SM1//C SYH_1618097405987_Features

คุณสมบัติ

จับภาพเคลื่อนไหวของคุณ

ในตอนนี้ Action Cam ก็พร้อมลุยไปกับการผจญภัยของคุณแล้ว ด้วยอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับกีฬาทางน้ำที่ติดแน่นและยืดหยุ่น คุณสามารถติดตั้งกล้องของคุณเข้ากับเซิร์ฟบอร์ดหรือเรือคายักได้

แข็งแรงและมั่นคง

แข็งแรงและมั่นคง

ยึดติดกล้องของคุณไปกับการผจญภัยด้วยอุปกรณ์ติดตั้งแบบยึดติด อุปกรณ์ติดตั้งน้ำหนักเบามีแขนที่ยืดหยุ่นสี่แขน และมีพื้นผิวขนาดใหญ่สำหรับการยึดติดที่มั่นคง หากกล้องของคุณเคลื่อนหลุดออกจากอุปกรณ์ติดตั้ง สายรั้งพิเศษก็จะรั้งกล้องไว้

เลือกมุมของคุณ

เลือกมุมของคุณ

เพลิดเพลินกับมุมมองหรือจับภาพทัศนียภาพของคุณเมื่ออยู่ในแม่น้ำหรืออยู่ในคลื่นลูกใหญ่ เมื่อติดตั้งแล้วคุณจะสามารถปรับเอียง Action Cam ได้ถึง 90 องศาเพื่อถ่ายภาพในมุมที่คุณเลือก