AKA-SF1//C SYH_1618097930275_Highlight

ไฮไลท์

ติดตั้ง Action Cam โดยไม่ต้องใช้เคสป้องกันน้ำ

สามารถวางได้หลากหลายตำแหน่งในเฟรม

อุปกรณ์ยึดติดประเภท L ช่วยเพิ่มมุมให้กับการบันทึกภาพ

เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าหรือหน้าจอในขณะที่ใส่เฟรมอยู่ได้