VG-C1EM//C E17_1618099830819_Highlight

Highlight แบตเตอรี่คู่ (ไม่มีแบตเตอรี่มาให้) ป้องกันฝุ่นและความชื้น เหมาะสำหรับการถ่ายภาพทั้งแนวนอนและแนวตั้ง การถ่ายภาพที่มั่นคงภายใต้การควบคุม ตัวบ่งชี้ระดับพลังงานแบตเตอรี่
Continue reading