HVL-F32M//C E17_1618101764131_Features

Features แฟลชทรงพลัง ด้วย Guide Number 32 (GN32) แฟลชที่ทรงพลังนี้พร้อมที่จะฉายแสงในสถานการณ์ต่างๆ มากมาย กะทัดรัดและเพรียวบาง HVL-F32M หนาเพียง 82 มม. ทำให้ใช้งานได้ง่ายและ...
Continue reading

HVL-F32M//C E17_1618101764131_Specifications

Specifications ข้อมูลพื้นฐาน ขนาด (ประมาณ) กว้าง 66 มม. X สูง119 มม. X ลึก 82 มม. ( 2 5/8 นิ้ว X 4 3/4 นิ้ว X 3 1/4 นิ้ว) ...
Continue reading