FA-WRR1//C E17_1618117001251_Features

Features เชื่อมต่อตัวควบคุมไร้สายด้วยสัญญาณวิทยุและแฟลชได้อย่างง่ายดาย เพลิดเพลินกับความแน่นอนและความยืดหยุ่นของการสั่งการกล้องและแฟลชไร้สายผ่านสัญญาณวิทยุ แม้จะมีสภาพแสงสว่างจ้าหรือมีสิ่งกีดขวาง ซึ่งทำให้ถ่ายภาพที่ถ่ายได้ยากและภาพที่มีพื้นที่การถ่ายภ...
Continue reading