FA-WRC1M//C E17_1618117394467_Features

Features ควบคุมแฟลชอย่างง่ายดายผ่านตัวรับสัญญาณวิทยุไร้สาย เพลิดเพลินกับความแน่นอนและความยืดหยุ่นของการสั่งการกล้องและแฟลชไร้สายผ่านสัญญาณวิทยุ แม้จะมีสภาพแสงสว่างจ้าหรือมีสิ่งกีดขวาง ซึ่งทำให้ถ่ายภาพที่ถ่ายได้ยากและภาพที่มีพื้นที่การถ่ายภาพกว้าง (30 ...
Continue reading