MPK-URX100A SYH_1618121654307_Features

Features ดำน้ำได้ลึกถึง 40 ม./130 ฟุต ดำน้ำได้ลึกถึง 40 ม./130 ฟุต และถ่ายภาพด้วยคุณภาพชั้นยอดของกล้องถ่ายภาพดิจิตอล Cyber-shot RX100 / RX100 II / RX100 III / RX100 IV / RX100 V ไม่เพียงเท่านั้น ยังสามารถใช้สำหรับการดำน้ำ วันพักผ่อนที่ชายหาด กีฬาฤดูหน...
Continue reading

MPK-URX100A SYH_1618121654307_Highlight

Highlight ขนาด(กว้าง × สูง × ลึก): ประมาณ 155.3 มม. x 127.5 มม. x 125.0 มม. (6 1/8 นิ้ว x 5 1/8 นิ้ว x 5 นิ้ว) น้ำหนัก: 655 ก. (1 ปอนด์ 7.2 ออนซ์) *เคสเท่านั้น
Continue reading