NPA-MQZ1K//CE33_1618130075683_Features

Features แบตเตอรี่ NP-FZ100 สองก้อนรวมอยู่ในชุด เพื่อให้ถ่ายภาพได้ยาวนานขึ้น อะแดปเตอร์แบตเตอรี่นี้สามารถบรรจุแบตเตอรี่ NP-FZ100 Z ซีรีส์ได้สี่ก้อ...
Continue reading

NPA-MQZ1K//CE33_1618130075683_Highlight

Highlight ขนาด(กว้าง × สูง × ลึก): ประมาณ 123.4 x 67.8 x 66.2 มม. (4 7/8 x 2 3/4 x 2 5/8 นิ้ว) น้ำหนัก: ประมาณ 400 ก. (14.2 ออนซ์) (ไม่รวมแบตเตอรี่)
Continue reading