HVL-F60RM//CE17_1618137284643_Features

Features สนับสนุนกำลัง GN60 และความยาวโฟกัสเลนส์หลากหลาย เอาต์พุต GN60 สูงของอุปกรณ์แฟลชแบบ Clip-on นี้ให้กำลังเพียงพอสำหรับสถานการณ์การถ่ายภาพที่หลากหลาย สนับสนุนความยาวโฟกัสเลนส์ 20 มม. ถึง 200 มม. (14 มม.พร้อมพาเนลกว้าง) ด้วยความครอบคลุมของแฟลชที่ส...
Continue reading

HVL-F60RM//CE17_1618137284643_Specifications

Specifications ข้อมูลพื้นฐาน ขนาด (ประมาณ) กว้าง 78.1 มม. X สูง 139.5 มม. X ลึก 104.6 มม. (3 1/8 นิ้ว × 5 1/2 นิ้ว × 4 1/8 นิ้...
Continue reading