HVL-F60RM//CE17_1618137284643_Highlight

Highlight

Guide Number 60

ข้อมูลพื้นฐาน

กว้าง 78.1 มม. X สูง 139.5 มม. X ลึก 104.6 มม. (3 1/8 นิ้ว × 5 1/2 นิ้ว × 4 1/8 นิ้ว)

เวลารอบ (ประมาณ) มากกว่า 150 ครั้ง (แบตเตอรี่อัลคาไลน์) / มากกว่า 220 ครั้ง (แบตเตอรี่ Ni-MH)

ประเภท

แฟลชอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ (ประเภท Clip-On) พร้อมการวัด Pre-flash

ฟังก์ชันการควบคุมไร้สาย วิทยุ: 5 กลุ่ม, 14ch, ออปติคอล: 3 กลุ่ม, 4ch

หัวแฟลช (อุปกรณ์เปล่งแสง)

60 (การตั้งค่าความครอบคลุมของแฟลช 200 มม./การกระจายแสงแฟลช STD, ISO100・ม.)

ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) ประมาณ 78.1 x 139.5 x 104.6 มม. (3 1/8 × 5 1/2 × 4 1/8 นิ้ว)

AF illuminator

มี

น้ำหนัก: ประมาณ 449 ก. (15.9 ออนซ์) (ไม่รวมแบตเตอรี่)

ฟังก์ชันไร้สายควบคุมด้วยสัญญาณวิทยุ

มี (ตัวควบคุม/ตัวรับ)