HT-MT500/BM TH1_1618148622371_Features

Features ถ่ายทอดความรู้สึกจากศิลปินอย่างแท้จริง เพลิดเพลินกับความแตกต่างของเสียงที่เล็กน้อยที่สุดของคุณภาพสตูดิโอที่สูงกว่าคุณภาพเสียง CD ด้วยเสียงความละเอียดสูง ความหลงใหลในบทเพลงประสานทุกส่วนประกอบตั้งแต่สัญญาณไปจนถึงลำโพง จึงให้ความรู้สึกเหมือนศิลป...
Continue reading

HT-MT500/BM TH1_1618148622371_Specifications

Specifications ขนาดและน้ำหนัก ขนาดยูนิตหลัก – ตัวเครื่องเท่านั้น (กว้าง x สูง x ลึก)  500 x 64 x 110 มม. ...
Continue reading