GTK-XB60/BC TH1_1618152161315_Features

Features สัมผัสจังหวะแห่ง EXTRA BASS™ ปลุกเร้าฟลอร์เต้นรำให้คึกคักด้วยการเปิดใช้ EXTRA BASS™ ที่จะช่วยเสริมความถี่ที่ต่ำของแทร็ค สำหรับจังหวะที่จะทำให้ทุกคนรู้สึกครึกครื้น ...
Continue reading