NW-WS413/BM E_1618166480931_Features

Features ป้องกันน้ำแม้อยู่ในน้ำเค็ม NW-WS410 Walkman ทั้งป้องกันน้ำและกันฝุ่นตามข้อมูลจำเพาะ IP65/IP68 ทำให้สามารถใช้งานได้เมื่อดำน้ำลงไปถึงความลึก 2 ม. นานสูงสุด 30 นาที แม้อยู่ในน้ำเค็ม ต้องใช้เอียร์บัดสำหรับว่ายน้ำเพื่อให้การออกแบบแบบป้องกันน้ำทำงา...
Continue reading