NW-ZX300/BM E_1618171396131_Features

Features เสียงความละเอียดสูงเพื่อเสียงสมบูรณ์แบบ สัมผัสเสียงเพลงดิจิตอลได้เต็มอารมณ์ด้วยเสียงความละเอียดสูง การบันทึกเพลงที่อัตราสูงกว่า CD การเพิ่มทั้งจำนวนตัวอย่างเสียงต่อวินาทีและความแม่นยำของอัตราบิตของแต่ละตัวอย่างนั้น ทำให้เสียงความละเอียดสูงมีก...
Continue reading

NW-ZX300/BM E_1618171396131_Specifications

Specifications ขนาดและน้ำหนัก ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) ประมาณ 57.7.X มม. x 120.4 มม. x 14.9 มม. (2.28 นิ้ว x 4.75 นิ้ว x 0.59 ...
Continue reading