DMP-Z1//M TH6_1618176573475_Features

Features เสียงความละเอียดสูง  สัมผัสเสียงเพลงดิจิตอลได้เต็มอารมณ์ด้วยเสียงความละเอียดสูง การบันทึกเพลงที่อัตราสูงกว่า CD การเพิ่มทั้งจำนวนตัวอย่างเสียงต่อวินาทีและความแม่นยำของอัตราบิตของแต่ละตัวอย่างนั้น ทำให้เสียงความละเอียดสูงมีการถ่ายทอดเสียงเพลงข...
Continue reading

DMP-Z1//M TH6_1618176573475_Specifications

Specifications ขนาดและน้ำหนัก ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) ประมาณ 138.0 มม. x 68.1 มม. x 278.7 มม. (5.44 นิ้ว x 2.69 นิ้ว x 10.98 ...
Continue reading