KD-65Z9D TH8_1618184437795_Features

Features Backlight Master Drive™ Backlight Master Drive™ เป็นเทคโนโลยีแสงด้านหลัง LED แบบเต็มพื้นที่ซึ่งผสมผสานทั้งโครงสร้าง LED ที่หนาแน่นเป็นพิเศษ อัลกอริธึมสุดตระการตา และการออกแบบออปติคอลใหม่ทั้งหมดเข้าด้วยกัน ด้วยการทำงานของ 4K HDR Processor™ X1 ...
Continue reading