ILCE-7S/BQ AP2_1618261573667_Highlight

ไฮไลท์

เซนเซอร์ Exmor™ CMOS ฟูลเฟรม 12.2MP

ความไวสูงพิเศษตั้งแต่ ISO 50 ถึง ISO409600

ระบบ BIONZ™ X เพื่อการแสดงรายละเอียดและการลดสัญญาณรบกวนอย่างเหนือชั้น

เอาต์พุตวิดีโอ 4K พร้อมการอ่านแบบเต็มพิกเซล

ระบบเลนส์ E-Mount แบบเปลี่ยนได้

ความเข้ากันได้ของเลนส์

เลนส์ E-mount จาก Sony

ประเภทเซนเซอร์

35 มม.

เซนเซอร์

เซนเซอร์ Exmor™ CMOS ฟูลเฟรม 35 มม. (35.6 x 23.8 มม.)

จำนวนพิกเซล (ที่ใช้งานจริง

12.2 MP

ความไวแสง ISO (Recommended Exposure Index)

ISO 50–409600

ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ (ภาพนิ่ง)

สูงสุด 380 ภาพ

ประเภทช่องมองภาพ

ช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ (สี) 0.5"-type

ประเภทจอภาพ

TFT LCD 3.0" type