SEL90M28G//QSYX_1618270191651_Features

Features โบเก้ฉากหลังจาก G lens อันเลื่องลือ โบเก้ฉากหลังที่สวยงามเปรียบได้กับชื่อ G Lens และสามารถทำให้วัตถุดูโดดเด่นได้จริงๆ การปรับเทียบของแต่ละเลนส์จะทำให้แน่ใจได้ว่ามีการชดเชยความบิดเบือนทรงกลมในระดับสูงสุด ทำให้การแสดงภาพของขอบมีความนุ่มนวลโดยไ...
Continue reading