SEL1635Z//Q SYX_1618272813091_Features

Features ความประทับใจมุมกว้างด้วยช่วงการซูมที่เป็นประโยชน์ ช่วงซูมมุมกว้าง 16 มม. ถึง 35 มม. ที่จับคู่กับระบบป้องกันภาพสั่นไหวออปติคอลในตัว ทำให้เลนส์นี้เป็นตัวเลือกอันยอดเยี่ยมสำหรับภาพถ่ายแบบรวดเร็ว ภาพภายในอาคาร ภาพหมู่ ภาพทิวทัศน์ และอีกมากมาย โดย...
Continue reading