SEL85F18 SYX_1618276941859_Features

Features ความละเอียดแบบมุมต่อมุมสูง เลนส์กะทัดรัดจับถือง่ายนี้มีประสิทธิภาพของไพรม์เลนส์ชั้นดี พร้อมทั้งความละเอียดแบบมุมถึงมุมสูง การออกแบบออปติคัลที่แม่นยำประกอบด้วยชิ้นกระจก ED (Extra-low Dispersion) หนึ่งชิ้นเพื่อลดความคลาดเคลื่อนของสีให้เหลือน้อย...
Continue reading