SEL24105G SYX_1618277204003_Features

Features ซูมระยะไกลปานกลางช่วงกว้าง ซูมกว้าง 24-105 มม. ที่มีรูรับแสง F4 คงที่เหมาะกับการถ่ายภาพทั้งภาพบุคคล การถ่ายภาพแบบรวดเร็ว ภาพทิวทัศน์ สถาปัตยกรรม และอื่นๆ เลนส์นี้ตัวเดียวสามารถตอบสนองการถ่ายภาพหลากหลายแบบ ทำให้ไม่ต้องพกพาอุปกรณ์มากเกินความจำเ...
Continue reading