XS-GS1//C U_1618285985827_Features

Features ช่วงความถี่สูงพิเศษสำหรับเสียงสูงที่เสถียร ในขณะที่ไดรเวอร์ยูนิตเสียงความละเอียดสูงทั่วไปสามารถรักษาการตอบสนองความถี่ที่ราบรื่นได้สูงสุด 30kHz XS-GS1s สร้างความถี่ที่เสถียรได้สูงสุด 50 kHz และสูงกว่า ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถฟังเสียงสูงที่คมชั...
Continue reading