XS-GS1//C U_1618285985827_Highlight

Highlight รองรับเสียงความละเอียดสูง การสร้างความถี่สูงพิเศษ การออกแบบหันด้านหน้าล้ำสมัย ไดอะเฟรมทรงโดม 2.5 ซม. (1”) ตัวเลือกการติดตั้งที่ยืดหยุ่น ขนาด ...
Continue reading