XAV-AX100/C1 E_1618286051363_Features

Features Apple CarPlay ทำให้การขับขี่ล้ำหน้ายิ่งขึ้น ใช้ฟังก์ชันสำคัญของ iPhone ทั้งหมดของคุณขณะขับขี่ด้วย Apple CarPlay เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณผ่านสายเคเบิล แล้วคุณจะพบกับอินเตอร์เฟซที่คุ้นเคยปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนในหน้าจอ แตะไอคอนเพื่อรับสาย ตรวจสอบข้...
Continue reading