XM-N1004//Q1 E_1618286542883_Features

Features Automatic Thermal Control อุณหภูมิสูงจะส่งผลเสียต่อส่วนประกอบแอมพลิฟลายเออร์ ซึ่งมักทำให้แอมป์ดับไปจนกว่าอุณหภูมิจะเย็นลง Automatic Thermal Control จะลดเอาท์พุตแอมป์ให้ต่ำลง คุณจะไม่ต้องกังวลว่าแอมป์จะตัดกะทันหัน ...
Continue reading