SAL1680Z AE_1618321014819_Features

Features มอบความเพลิดเพลินให้ตัวคุณเองด้วยการซูม ZEISS อันยอดเยี่ยม นี่คือสมรรถนะแบบออปติคอลของ ZEISS ที่ได้รับการยกย่องตั้งแต่ 16 มม.ถึง 80 มม. (เทียบเท่า 24-120 มม.) ด้วยคุณภาพของภาพที่ทัดเทียม Prime Lens ที่ดีที่สุดที่ทุกความยาวโฟกัส รวมถึงการใช้งา...
Continue reading