PHA-1A//M E_1618329698339_Highlight

ไฮไลท์

รองรับเสียงความละเอียดสูง

ขับเคลื่อนหูฟังด้วยกำลังมากกว่าอุปกรณ์แบบพกพา

เข้ากันได้กับเสียง USB, PCM 192 kHz/24 บิต

ฟังเพลงจากคอมพิวเตอร์, Xperia, Walkman หรือ iPhone/iPad/iPod

ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่สูงสุด 6 ชั่วโมง 

การตอบสนองความถี่

10-100kHz