MDR-1000X/CME_1618335957027_Features

Features การป้องกันเสียงรบกวนที่เหนือชั้น หูฟังของ Sony ที่ควบคุมเสียงรบกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน คุณสมบัติและเทคนิคล่าสุดที่ทำให้ MDR-1000X มีการป้องกันเสียงรบกวนระดับชั้นนำของอุตสาหกรรม เสียงรบกวนความถี่ต่ำจากรถและเสียงรบกวนคว...
Continue reading