MDREX650APBQE_1618349031459_Features

Features โครงสร้างทองเหลืองลดการบิดเบือนของเสียง ด้วยความหนาแน่นที่ใกล้เคียงเหล็กกล้า ทองเหลืองเป็นโลหะชั้นเยี่ยมสำหรับการลดการสั่นที่ไม่ต้องการและทำให้เสียงมีความเสถียร โครงสร้างทองเหลืองที่ใช้ในหูฟังตัวนี้มีเสียงสะท้อนน้อยลงเมื่อเทียบกับวัสดุแบบเก่า...
Continue reading