MDRXB450APBQE_1618351259683_Features

Features Beat Response Control เพื่อเสียงเบสที่หนักแน่น เทคโนโลยี Beat Response Control มอบการตอบสนองเสียงเบสทุ้มลึกหนักแน่น สมบูรณ์แบบสำหรับสไตล์เพลงเน้นย่านความถี่เสียงต่ำ ช่องระบายอากาศเพิ่มการระบายอากาศสูงสุดภายในช่วงความถี่ต่ำ ซึ่งช่วยเสริมประสิทธิภาพของไดอะเฟรมให้สร้างจั...
Continue reading