MDRXB450APRQE_1618351259683_Highlight

Highlight Beat Response Control สร้างเสียงต่ำที่นุ่มลึก สไตล์พับแบบหมุนได้สำหรับการฟังขณะเดินทาง สายสองด้านแบบคงที่ พร้อมรีโมท AP สำหรับการโทรแบบแฮนด์ฟรี ตัวโครงอะลูมิเนียมเพิ่มความทนทานและทันสมัย แผ่นบุครอบหูเพื่อให้ส...
Continue reading