XBA-N1AP//Q E_1618355028003_Features

Features ระบบไดรเวอร์ไฮบริด HD เพื่อเสียงเต็มช่วงความถี่ ระบบไดรเวอร์ไฮบริด HD รวมไดรเวอร์แบบไดนามิก 9 มม. ความไวสูงและไดรเวอร์ Balanced Armature การผสานไดรเวอร์ทั้งสองนี้จะสร้างเสียงเต็มช่วงความถี่ตั้งแต่เสียงเบสที่ทุ้มลึกไปจนถึงโน้ตความถี่สูงที่ชัดใ...
Continue reading