MDRXB550APWCE_1618361712675_Features

Features เสียงเบสที่โดดเด่นชัดเจน เพลิดเพลินกับเสียงต่ำทรงพลัง EXTRA BASS เพิ่มประสิทธิภาพให้กับย่านความถี่ต่ำทั้งหมดเพื่อให้ได้เสียงทุ้มลึกสนุกสนาน สร้างมาเพื่อให้เข้า...
Continue reading