MDRXB950B1BCE_1618363482147_Features

Features เสียงเบสที่จะพาคุณเคลื่อนไปตามจังหวะ สัมผัสได้มากกว่าแค่จังหวะ EXTRA BASS™ เพิ่มประสิทธิภาพให้กับย่านความถี่ต่ำทั้งหมดเพื่อให้ได้พลังเสียงทุ้มลึกในทุกแทร็ค เพียงแตะที่ปุ่มเพื่อเริ่มต้น ...
Continue reading