WI-C400/WZ E_1618363547683_Highlight

Highlight การเชื่อมต่อ BLUETOOTH® ที่ง่ายดายด้วย NFC One-touch ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่สูงสุด 20 ชั่วโมง ไดรเวอร์นีโอดิเมียมขนาด 9 มม. เพื่อเสียงไดนามิก แบบอ้อมด้านหลังคอแสนสบายพร้อมการจัดการสายเคเบิล การสั่นสำหรับสา...
Continue reading