RMF-TX100E GE1_1618386878499_Highlight

ไฮไลท์

การทำงานของทัชแพดที่ใช้งานง่าย

ไมโครโฟนในตัวสำหรับ Voice Search

มิเรอร์แตะครั้งเดียวด้วย NFC

การเชื่อมต่อไร้สาย 2.4GHz

เข้ากันได้กับ IR Blaster