MDRXB950BTRCE_1618391105571_Features

Features Electro Bass Booster สำหรับบีตหนักๆ ราวกับอยู่ในคลับ รู้สึกได้ถึงหูฟังที่กำลังกระเพื่อมด้วยเบสที่นุ่มลึกเสมือนอยู่ในคลับ Electro Bass Booster เป็นตัวปรับคุณภาพเสียงเบสที่ช่วยเพิ่มเสียงความถี่ต่ำโดยใช้การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล เทคโนโลยีนี้ขับเค...
Continue reading