AM3-B4X2D//ZWW_1618393759779_Highlight

ไฮไลท์

แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AA

1.5V

แพคแบบเปิดง่าย

เหมาะสำหรับอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง

ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวัน

แรงดันไฟฟ้า

1.5V